Dočasná změna přístupu na bazén Juliš

Napsal uživatel VS dne Út, 29. 3. 2022 - 13:56

Informace z Juliše: 

HAVÁRIE = VYNUCENÉ OPRAVY = SNÍŽENÍ KOMFORTU

V šachtě pod chodbou u bazénu bylo zjištěno vážné poškození rozvodů chlazení, které vyžaduje okamžitý zásah odbornou firmou. 

Začátek realizace oprav - úterý 29.3. v cca 8.00 hodin. Plánovaná doba celé realizace - 4 - 6 týdnů.

V chodbě od velkého výtahu až po malý, tedy podél celého bazénu, dojde k vybourání podlahy s následnou výměnou vadného potrubí a montáží nové podlahy. 

Prosím, informujte všechny své klienty o ideálním pohybu v baráku tak, abychom to vše zvládli bez ztráty kytičky.. 

- projděte skleněnými dveřmi a chodbou k velkému plechovému výtahu

- vyjeďte do 8. patra a zde na podestě zaparkujte Váš kočárek

- a) vyjděte jedny schody ke kavárně a sjeďte malým, proskleným výtahem k bazénu do -3. patra

- b) sjeďte velkým plechovým výtahem zpět do přízemí, projděte chodbou ven z hotelu a sjeďte malým proskleným výtahem k bazénu do -3. patra

- po plavání vyjeďte malým proskleným výtahem do kavárny - 9. patro

- opuštění prostor s kočárkem velkým plechovým výtahem

 

Máme změřeno, že se dolu k bazénu na chodbu vejde 15 kočárků, pokud se postaví podél stěny od výtahu, dále do proskleného oblouku a podél stěny proti dveřím do šaten. V této chodbě dojde k odstranění stávajících židliček pro desinfekci. Všichni znáte velikost daných prostor, proto toto řešení berte jako provizorní a spíše směrujte klienty k výše popsané cestě. DO PROSKLENÉHO VÝTAHU SE VEJDE 1 KOČÁREK!

 

První dny ukáží, jak se daný provoz dá zvládnout. Pokud Vás na místě napadnou z reálného provozu podnětné náměty, sdělte je, prosím, paní provozní, či komukoliv na baru v kavárně. Děkuji Vám. 

 

Z důvodu bezpečnosti bude po dobu realizace změněna úniková cesta z prostoru bazénu, která povede ze 3PP směrem ke schodišti S5 (za šatnami k technologii bazénu) do 2PP a následně do šaten fitcentra. 
 
Závěrem bych Vás chtěl požádat především o trpělivost. Díky uvedeným opatřením dojde pravděpodobně k přetížení skleněného výtahu, dále je nutné počítat se zvýšeným hlukem pro práce v suterénu v některých fázích a nebude možné zajistit komfortní úklid.